วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หน้าที่การทำงาน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในช่วงฝึกงาน
-ช่วยอาจารย์สอนโปรแกรม Prodesktop8.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบสร้างงานสามมิติ เพื่อให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรเพื่อสร้างชิ้นงานที่เป็นสามมิติเหมือนจริง ซึ่ง บริษัท PTC U.S.A ได้มอบลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับนักเรียนไทย ได้ใช้กันอย่้างฟรีๆ โดยไม่ีมีข้อจำกัด ยกเว้นเชิงธุรกิจเท่านั้น
โปรแกรม Prodesktop เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว
การสอนจะสอนไปตามบทต่างๆที่อาจารย์ได้จัดทำเอาไว้จะมีทั้งหมด 21บท การฝึก และชิ้น ที่22 จะเป็นการคิดสร้างสรรด้วยตนเองซึ่งจะคอยให้คำแนะนำแก่เด็กๆในยามไม่เข้าใจ
-อย่างที่สองก็คือการดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้อง 311และคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาในโรงเรียน
ซึ้งตอนที่เขียนบทความนี้อยู่ก็กำลังซ่อมคอมพิวเตอร์ไปด้วยเช่นกัน คอมในห้อง 311 มีทั้งหมด 45 เครื่อง
ซึ่งจะต้องคอยซ่อมบำรุงอยู่เสมอๆเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ย้อนหลังเมื่อฝึกงานวันแรก

วันแรกกับการเข้าฝึกงาน โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์
เข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้านำหนังสือมอบให้ฝ่ายทะเบียน
แล้วจึงขึ้นชั้นบนห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นห้องที่ได้ทำงานปกติ คือ ซ่อมคอม กับ เรียนคอม
แล้วไปที่ห้องงานช่างเื่พื่อตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าทำงานได้ดีอยู่หรือไม่อย่างไร
มีข้อสังเกตุอยู่ที่ว่า
-เครื่องทำงานช้ามากกว่าปกติ
-เน็ตไม่ติด
-ระบบวินโดว์มีปัญหา
ได้ทำการแก้ไขโดยการ
ทำความสะอาดขยะภายในเครื่อง
และscan virus
ส่วนระบบเน็ต ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องมาจากสาย Lan ที่ส่งมาตรงจุดนี้เกิดชำรุดเสียหาย
รองบประมาณ ซ่อมบำรุง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเิติม
อุปกรณ์การทำงานทุกชนิด ไม่ใช่แต่คอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องมือช่างต่างๆควรดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและไม่เสียหาย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน