วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนพฤศจิกายน 2552

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2552

เวลา 08.00 น. มอบหนังสือส่งตัว
*งานที่ได้รับหมาย
- 10.00น. ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์
* กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ตรวจสอบความผิดปกติของคอมพิวเตอร์
- ผลการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์
1. เครื่องทำงานช้ากว่าปกติ
2. ระบบ Windowsใช้งานไม่ได้(System Eror)
3. ซ่อม System Windows
4. ไม่สามารถซ่อมระบบ INTERNET ได้ เนื่องจากมีปัญหาตรงระบบ LAN
*ข้อคิดเห็น
- อุปกรณ์การทำงานทุกชนิดควรดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับหมาย
- เวลา 09.30 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม.3/4 เรื่องการทำ Lofting
- เวลา 12.20 - 15.40 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม.3/2 เรื่องการทำ Lofting
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- อาจารย์ประสาร ให้เดินให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ Lofting โดยทำในโปรแกรม Pro desktop ช่วงที่น้องๆ ตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจ
- ฝึกทำ Lofting พร้อมกับน้อง ซึ่งเป็นการสร้างรูปทรงอิสระ 3Dวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 09.30 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม. 3/7 เรื่องการทำ Lofting
- เวลา 11.30 น. เดินตรวจสอบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
- เวลา 13.10 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม. 3/7 เรื่องการทำ Lofting
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- เดินให้คำแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับเรื่องการทำ Lofting โดยทำในโปรแกรม Pro desktop
- ออกเดินตรวจสอบความผิดปกติของคอมพิวเตอร์
- ผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คือ ห้องภาษาไทย มีปัญหาตรงFile งานหาย(หาไม่เจอ)
ขั้นตอนการทำ
- เข้า folder options แล้วไปที่ View
- เลือก Show hidden file แล้วกด ok
- ไฟล์ต่างๆ ที่โดน View ซ่อนก็จะโชว์ขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 11.30 - 15.30น. เรียนการสร้างงาน Flash กับอาจารย์ทิพวรรณ
(วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ไม่มีวิชาที่อาจารย์ประสารสอน แต่มีวิชาอาจารย์ทิพวรรณสอนอยู่คือ Flash Animation ซึ่งได้ขออนุญาตเข้าไปนั่งเรียนรู้การทำงานด้วย ซึ้งเป็นช่วงที่เริ่มต้นสอนพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรม Flash )
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- วิธีการสร้างงานใหม่
- วิธีการเปิดงานเก่า
- แถบ Time Line คือการใช้งานอย่างไรบ้างวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- 09.30 น. ให้คำแนะนำห้องๆ ห้องม.3/1 เรื่องการทำ Lofting
- 13.10 น. ให้คำแนะนำห้องๆ ห้องม.3/6 เรื่องการทำ Lofting
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- เดินให้คำแนะนำน้องๆ ที่ตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจในช่วงที่อาจารน์สอน Lofting การสร้างรูปทรงอิสระ 3D
- สร้างรูปทรงอิสระปเ็นตัวอย่างแก่น้องๆวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- 09.30 น. เช็คสัญญาณ Wiles LAN ตัวใหม่ที่ได้ติดตั้งเข้ามาในระบบโรงเรียน
- เทรนน้องที่จะไปแข่งขัน Photoshop
- 13.20 น.ให้คำแนะนำน้องๆ ห้องม.3/8 การออกแบบโต๊ะ 3D
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- เช็คสาย LAN ที่ต่อเข้า Wiles ว่าสัญญาณมาใหม่โดยการต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คเพื่อเช็คสัญญาณเน็ตแล้วจึงจะต่อเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณ Wiles
- ได้รับมอบหมายให้สอนการสร้างเทคนิคพิเศษใน Photoshop
- การเล่นกับ Clouds
- การสร้างตัวอักษรแบบพิเศษ
- การเล่นพื้นหลัง
- การเล่นสีGradient
-ใ้ห้คำแนะนำน้องๆ ในช่วงที่อาจารย์ประสารสอนอยู่ แนะนำในจุดที่น้องๆ ทำไม่ได้หรือไม่ทัน
- สร้างโต๊ะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 10.00 น. พิมพ์ใบตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- นั่งเช็ควัสดุ/อุปกรณ์ของฝ่ายงานช่าง ว่าชำรุด และหายเท่าไร แล้วยังใช้ได้อีกเท่าไรวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 09.30 น.ให้คำแนะนำน้อง ห้อง ม.3/7 เกี่ยวกับการสร้างโต๊ะ 3D
- เวลา 12.20 น.ให้คำแนะนำน้อง ห้อง ม.3/3 เกี่ยวกับการสร้างโต๊ะ 3D
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ให้คำแนะนำน้องๆ ในส่วนที่ทำไม่ทันหรือไม่เข้าใจในการสร้างในช่วงที่อาจารย์ประสาีีรสอนการสร้างโต๊ะด้วยโปรแกรม Pro desktopวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 11.30 น. ดูแลห้อง ม.4/6 แทนอาจารย์ทิพวรรณ
- เวลา 13.10 น. ดูแลห้อง ม.4/4 แทนอาจารย์ทิพวรรณ
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ช่วยดูแลห้องเนื่องจากอาจารย์ลาป่วย ให้เด็กทำงานที่ยังทำค้างไว้


วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศีกษาดูงานนอกสถานที่

เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2552 ได้ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายในจังหวัดราชบุรี
เราเข้ารวมตัวกันบริเวณสนามโรงเรียนตั้งแต่เวลา 7.ooน.
กว่าจะรวมตัวกันเสร็จและออกเดินทางกินเวลาไป 1 ชั่วโมงเต็มๆ ที่แรกที่เราได้เดินทางไปถึงนั้นคือสวนมะพร้าวที่ทำน้ำตาลสดๆจากมะพร้าวอยู่วัดเพลงนี่เอง เป็นบ้านปกติในสวนมะพร้าวไม่ต่างอะไรจากบ้านของพวกเราเท่าไรนักที่ต่างคงจะเป็นหน้าบ้านมีเตาน้ำตาลขนาดย่อมอยู่เท่านั้นกับกองเปลือกมะพร้าวอยู่หน้าบ้าน
ไปถึีงทางเจ้าของบ้านก็ไม่ให้เสียเวลา ทักทายกันเสร็จก็นำขบวนสู่สวนมะพร้าวที่อยู่รอบบริเวณบ้านกันเลย
ลุงเจ้าของบ้านได้สาธิตการขึ้นต้นมะพร้าวเพื่อตัดยอดอ่อนมะพร้าวที่ยังไม่เป็นลูก ช่วงนี้จะเป็นดอกมะพร้าวอยู่
ให้รูดเอาดอกออกให้หมดลุงบอกว่าถ้าไม่รูดดอกออกมันจะเอาน้ำไปเลี้ยงดอกหมดเค้าจึงรูดดอกออกให้หมดเืพื่อให้น้ำที่จะเอาไปเลี้ยงดอกไหลออกมาใส่กระป๋องที่เตรียมไว้นั่นเอง
แล้วจะนำเอาน้ำที่ได้มาเนี่ยไปเคียวไฟแล้วจึงกลอกลง วัสดุแม่พิมพ์ที่ทำมาจากจานสังกะสีธรรมดาครอบด้วยถุงพลาสติก บางส่วนก็เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นน้ำตาลสดเย็นๆแสนอร่อยและหอมหวานให้ เด็กๆที่ไปดูงานในครั้งนั้น ชิมกันอย่างไม่กลัวหมดเลยทีเดียว ส่วนน้ำตาลที่ลงแม่พิมพ์แล้วก็ได้จำหน่ายให้กับนักเรียน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วย พอจับจ่ายซื้อน้ำตาลกันเสร็จตัวแทนนักเรียนก็ได้กล่าวอำลา ลุงผู้เป็นเจ้าของบ้านทำน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเดินทางไปสถานที่ต่อไป
เมื่อขึ้นรถเดินทางไม่ถึง 15 นาที ก็มาถึง วัดเก่าแก่ที่นึง ชื่อว่า วัดเกาะศาลพระ และเป็นที่ๆเราพัก รับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่ แต่ก่อนจะทานข้าวกันพวกเราก็ได้เดินชมโบราณสถานเก่าแก่ภายในวัดกันอย่างร่มเย็นสบายและกราบไหว้พระประธานเก่าแก่ในวัดด้วย จากนั้นจึงมานั่งรับประทานอาหารในบริเวณพื้นที่โล่งและร่มเย็นไปด้วยต้นโพธิ์ใหญ่ภายในวัด และเด็กๆก็หามุมถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน
สถานที่ต่อไปที่เราได้แวะเยี่่ยมชมนั่นก็คือกลุ่มทำ กล้วยอบม้วน ซึงกลุ่มสมาชิกแม่บ้านกลุ่มนี้ได้นำกล้วยที่มีมากเกินไปจนไม่รู้จะทำยังไงลุงที่อยู่ในนั้นบอกว่าแต่ก่อนมีเยอะขนาดเอาไปให้ลิงกินมันยังเบื่อเลย
ก็ได้คิดแปรรูปกล้วยที่มีเยอะพวกนี้ออกมาเป็นกล้วยม้วนแสนหวานและอร่อยมากๆจน สร้างรายได้ปีหลายแสนบาทส่งไปทั่วประเทศ และตามเดิมเด็กๆได้จับจ่ายกับการซื้อกล้วยม้วนกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว ซื้อเยอะขนาดไหนหรอครับ ก็ไม่พอขายกันเลย และกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ได้รับคำชมไม่ขาดปากว่า อร่อยจริงๆ
จนคนผลิต ยิ้มไม่หุบกันเลยและก็รำลาไปที่อื่นต่อ ที่ต่อไป
คือโบสคลิส 100 ปี โบสที่นี่ถึงจะมีอายุที่ยาวนานแต่สภาพก็ไม่ไ้ด้เสื่อมสลายไปเลยเพราะมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาและข้างในยังคงความสวยงามให้เราได้ชมกันอยู่
และที่ต่อไปเป็นที่สุดท้ายและท้ายสุดคือ กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ อยู่ในอำเภอปากท่อนั่นเอง ซึ่งกลุ่มนี้เป็นการอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองของหมู่บ้านไทยทรงดำเอาไว้ผ้าบางผืนใช้เวลาทอเป็นเดือนแต่ก็มีราคาที่สูงถึง หนึ่งหมื่นขึ้น แต่เป็นงานที่ปราณีต และมีการรำแบบพื้นเมืองให้น้องๆนักเรียนชมกันและก็เหมือนเดิม ช็อปๆกันอีกแล้วเด็กๆได้เวลาจับจ่ายผ้าที่ได้รับการทออย่างปราณีตกันคนละผืนกลับฝากพ่อแม่ที่บ้านกันอย่างอบอุ่น และก็รำลาเดินทางกลับยังโรงเรียนเหมือนเดิมในเวลา 17.oo น.

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หน้าที่การทำงาน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในช่วงฝึกงาน
-ช่วยอาจารย์สอนโปรแกรม Prodesktop8.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบสร้างงานสามมิติ เพื่อให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรเพื่อสร้างชิ้นงานที่เป็นสามมิติเหมือนจริง ซึ่ง บริษัท PTC U.S.A ได้มอบลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับนักเรียนไทย ได้ใช้กันอย่้างฟรีๆ โดยไม่ีมีข้อจำกัด ยกเว้นเชิงธุรกิจเท่านั้น
โปรแกรม Prodesktop เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว
การสอนจะสอนไปตามบทต่างๆที่อาจารย์ได้จัดทำเอาไว้จะมีทั้งหมด 21บท การฝึก และชิ้น ที่22 จะเป็นการคิดสร้างสรรด้วยตนเองซึ่งจะคอยให้คำแนะนำแก่เด็กๆในยามไม่เข้าใจ
-อย่างที่สองก็คือการดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้อง 311และคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาในโรงเรียน
ซึ้งตอนที่เขียนบทความนี้อยู่ก็กำลังซ่อมคอมพิวเตอร์ไปด้วยเช่นกัน คอมในห้อง 311 มีทั้งหมด 45 เครื่อง
ซึ่งจะต้องคอยซ่อมบำรุงอยู่เสมอๆเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ย้อนหลังเมื่อฝึกงานวันแรก

วันแรกกับการเข้าฝึกงาน โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์
เข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้านำหนังสือมอบให้ฝ่ายทะเบียน
แล้วจึงขึ้นชั้นบนห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นห้องที่ได้ทำงานปกติ คือ ซ่อมคอม กับ เรียนคอม
แล้วไปที่ห้องงานช่างเื่พื่อตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าทำงานได้ดีอยู่หรือไม่อย่างไร
มีข้อสังเกตุอยู่ที่ว่า
-เครื่องทำงานช้ามากกว่าปกติ
-เน็ตไม่ติด
-ระบบวินโดว์มีปัญหา
ได้ทำการแก้ไขโดยการ
ทำความสะอาดขยะภายในเครื่อง
และscan virus
ส่วนระบบเน็ต ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องมาจากสาย Lan ที่ส่งมาตรงจุดนี้เกิดชำรุดเสียหาย
รองบประมาณ ซ่อมบำรุง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเิติม
อุปกรณ์การทำงานทุกชนิด ไม่ใช่แต่คอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องมือช่างต่างๆควรดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและไม่เสียหาย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การฝึกงาน

- การเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับตนเอง
- ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง
- สร้างความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบวิชาชีพ
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ