วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ย้อนหลังเมื่อฝึกงานวันแรก

วันแรกกับการเข้าฝึกงาน โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์
เข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้านำหนังสือมอบให้ฝ่ายทะเบียน
แล้วจึงขึ้นชั้นบนห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นห้องที่ได้ทำงานปกติ คือ ซ่อมคอม กับ เรียนคอม
แล้วไปที่ห้องงานช่างเื่พื่อตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าทำงานได้ดีอยู่หรือไม่อย่างไร
มีข้อสังเกตุอยู่ที่ว่า
-เครื่องทำงานช้ามากกว่าปกติ
-เน็ตไม่ติด
-ระบบวินโดว์มีปัญหา
ได้ทำการแก้ไขโดยการ
ทำความสะอาดขยะภายในเครื่อง
และscan virus
ส่วนระบบเน็ต ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องมาจากสาย Lan ที่ส่งมาตรงจุดนี้เกิดชำรุดเสียหาย
รองบประมาณ ซ่อมบำรุง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเิติม
อุปกรณ์การทำงานทุกชนิด ไม่ใช่แต่คอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องมือช่างต่างๆควรดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและไม่เสียหาย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น