วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนพฤศจิกายน 2552

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2552

เวลา 08.00 น. มอบหนังสือส่งตัว
*งานที่ได้รับหมาย
- 10.00น. ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์
* กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ตรวจสอบความผิดปกติของคอมพิวเตอร์
- ผลการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์
1. เครื่องทำงานช้ากว่าปกติ
2. ระบบ Windowsใช้งานไม่ได้(System Eror)
3. ซ่อม System Windows
4. ไม่สามารถซ่อมระบบ INTERNET ได้ เนื่องจากมีปัญหาตรงระบบ LAN
*ข้อคิดเห็น
- อุปกรณ์การทำงานทุกชนิดควรดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับหมาย
- เวลา 09.30 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม.3/4 เรื่องการทำ Lofting
- เวลา 12.20 - 15.40 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม.3/2 เรื่องการทำ Lofting
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- อาจารย์ประสาร ให้เดินให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ Lofting โดยทำในโปรแกรม Pro desktop ช่วงที่น้องๆ ตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจ
- ฝึกทำ Lofting พร้อมกับน้อง ซึ่งเป็นการสร้างรูปทรงอิสระ 3Dวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 09.30 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม. 3/7 เรื่องการทำ Lofting
- เวลา 11.30 น. เดินตรวจสอบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
- เวลา 13.10 น. ให้คำแนะนำน้องๆ ห้อง ม. 3/7 เรื่องการทำ Lofting
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- เดินให้คำแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับเรื่องการทำ Lofting โดยทำในโปรแกรม Pro desktop
- ออกเดินตรวจสอบความผิดปกติของคอมพิวเตอร์
- ผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คือ ห้องภาษาไทย มีปัญหาตรงFile งานหาย(หาไม่เจอ)
ขั้นตอนการทำ
- เข้า folder options แล้วไปที่ View
- เลือก Show hidden file แล้วกด ok
- ไฟล์ต่างๆ ที่โดน View ซ่อนก็จะโชว์ขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 11.30 - 15.30น. เรียนการสร้างงาน Flash กับอาจารย์ทิพวรรณ
(วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ไม่มีวิชาที่อาจารย์ประสารสอน แต่มีวิชาอาจารย์ทิพวรรณสอนอยู่คือ Flash Animation ซึ่งได้ขออนุญาตเข้าไปนั่งเรียนรู้การทำงานด้วย ซึ้งเป็นช่วงที่เริ่มต้นสอนพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรม Flash )
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- วิธีการสร้างงานใหม่
- วิธีการเปิดงานเก่า
- แถบ Time Line คือการใช้งานอย่างไรบ้างวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- 09.30 น. ให้คำแนะนำห้องๆ ห้องม.3/1 เรื่องการทำ Lofting
- 13.10 น. ให้คำแนะนำห้องๆ ห้องม.3/6 เรื่องการทำ Lofting
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- เดินให้คำแนะนำน้องๆ ที่ตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจในช่วงที่อาจารน์สอน Lofting การสร้างรูปทรงอิสระ 3D
- สร้างรูปทรงอิสระปเ็นตัวอย่างแก่น้องๆวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- 09.30 น. เช็คสัญญาณ Wiles LAN ตัวใหม่ที่ได้ติดตั้งเข้ามาในระบบโรงเรียน
- เทรนน้องที่จะไปแข่งขัน Photoshop
- 13.20 น.ให้คำแนะนำน้องๆ ห้องม.3/8 การออกแบบโต๊ะ 3D
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- เช็คสาย LAN ที่ต่อเข้า Wiles ว่าสัญญาณมาใหม่โดยการต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คเพื่อเช็คสัญญาณเน็ตแล้วจึงจะต่อเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณ Wiles
- ได้รับมอบหมายให้สอนการสร้างเทคนิคพิเศษใน Photoshop
- การเล่นกับ Clouds
- การสร้างตัวอักษรแบบพิเศษ
- การเล่นพื้นหลัง
- การเล่นสีGradient
-ใ้ห้คำแนะนำน้องๆ ในช่วงที่อาจารย์ประสารสอนอยู่ แนะนำในจุดที่น้องๆ ทำไม่ได้หรือไม่ทัน
- สร้างโต๊ะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 10.00 น. พิมพ์ใบตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- นั่งเช็ควัสดุ/อุปกรณ์ของฝ่ายงานช่าง ว่าชำรุด และหายเท่าไร แล้วยังใช้ได้อีกเท่าไรวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 09.30 น.ให้คำแนะนำน้อง ห้อง ม.3/7 เกี่ยวกับการสร้างโต๊ะ 3D
- เวลา 12.20 น.ให้คำแนะนำน้อง ห้อง ม.3/3 เกี่ยวกับการสร้างโต๊ะ 3D
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ให้คำแนะนำน้องๆ ในส่วนที่ทำไม่ทันหรือไม่เข้าใจในการสร้างในช่วงที่อาจารย์ประสาีีรสอนการสร้างโต๊ะด้วยโปรแกรม Pro desktopวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เวลา 11.30 น. ดูแลห้อง ม.4/6 แทนอาจารย์ทิพวรรณ
- เวลา 13.10 น. ดูแลห้อง ม.4/4 แทนอาจารย์ทิพวรรณ
*กระบวนการปฏิบัติ+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ช่วยดูแลห้องเนื่องจากอาจารย์ลาป่วย ให้เด็กทำงานที่ยังทำค้างไว้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น